Konferencja w sprawie zapisów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego

W dniu 24 września 2012r. w Zespole Szkół Budowlano - Drzewnych w Żywcu odbyła się konferencja poświęcona opracowaniu postulatów zmian zapisów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego gmin z terenu powiatu żywieckiego. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji projektu pt. "Śladami Beskidzkiej Architektury Regionalnej". Na spotkanie zaproszono Starostę powiatu żywieckiego, Burmistrza miasta Żywiec oraz Wójtów wszystkich gmin powiatu żywieckiego.
Konferencję otworzyła Pani Dyrektor Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych - Ewa Kaplyta witając przybyłych gości oraz uczniów i ich opiekunów.
Na spotkanie przybyli:
Pan Marek Kuniec - przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Żywcu
Pan Leszek Frasunek - Wójt Gminy Gilowice
Pan Stanisław Caputa - Wójt Gminy Lipowa
Pani Ewa Dziergas - przedstawiciel Gminy Rajcza
Pani Marta Szczypka - przedstawiciel Gminy Czernichów
Pani Grażyna Hernas - przedstawiciel Gminy Jeleśnia
Pan Andrzej Zarzecki - przedstawiciel Gminy Milówka
Pan Rafał Wolny - przedstawiciel Gminy Radziechowy - Wieprz
Pani Agnieszka Weglarz i Pan Paweł Zając - przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Żywcu.

spotkanie mpzp 004kopia


Konferencję prowadziła Pani Magdalena Molenda - opiekun Koła Architektury Regionalnej działającego w Zespole Szkół Budowlano - Drzewnych w Żywcu.
Głównym celem konferencji była analiza i dyskusja nad zapisami w obecnych Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, która miała doprowadzić do opracowania postulatów zmian tak, aby architektoniczny krajobraz Beskidu Żywieckiego nie był zaśmiecany obiektami nie pasującymi do stylu właściwego naszemu regionowi.

Prawie wszyscy goście zabierali głos i stali na stanowisku, że zapisy w MPZP są już wystarczająco "ostre" a największym problemem jest egzekwowanie zapisów i brak możliwości wpływu na gust inwestorów. Przytaczane w trakcie konferencji przykłady obiektów zupełnie niepasujących do otoczenia stały się punktem odniesienia wielu wystąpień. Przedstawiciele władz zaznaczali, że wielu inwestorów nie stosuje się do obowiązujących zapisów MPZP a także realizuje prace budowlane, zwłaszcza remontowe, jako samowole budowlane. Ponadto, rozmówcy zaznaczali, że n
awet część terenów objętych ochroną konserwatorską nie zawsze wygląda tak, jak powinna.
Spotkanie zakończyło się krótkim podsumowaniem. Teraz uczestnicy projektu stoją przed trudnym zadaniem opracowania "recepty na poprawę architektonicznego krajobrazu Beskidów".

spotkanie mpzp 008kopia
spotkanie mpzp 013kopia
spotkanie mpzp 019kopia
spotkanie mpzp 024kopia
spotkanie mpzp 029kopia
spotkanie mpzp 031kopia
spotkanie mpzp 032kopia

unia 270 92         erb 229 58         logo pl sk pwt 178 118

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy i w 5% - Powiat Żywiecki.