Linki

Stowarzyszenie Region Beskidy - Polska
Euroregion Beskidy

Stowarzyszenie Region Beskidy - Słowacja
Euroregión Beskydy

Europejska Współpraca Terytorialna   
 
http://www.interreg.gov.pl/20072013/EWT/transgraniczne/Pl-sl/

Fundusze Strukturalne
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
http://pl.plsk.eu/index/

Władza Wdrażająca Programy Europejskie
http://www.wwpe.gov.pl/

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
http://www.mrr.gov.pl/Strony/default.aspx/

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
http://www.ewt.gov.pl

Fundusze Europejskie
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

unia 270 92         erb 229 58         logo pl sk pwt 178 118

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy i w 5% - Powiat Żywiecki.