O projekcie

Projekt "Śladami Beskidzkiej Architektury Regionalnej" powstał  w wyniku współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Budowlano - Drzewnych z Żywca i Stredną Odborną Skolą Drevarską z Krasna nad Kysucou (Słowacja).
Po napisaniu projektu Powiat Żywiecki wystąpił z wnioskiem o jego dofinansowanie do Stowarzyszenia Region Beskidy w Bielsku-Białej i w dniu 19 maja 2011roku na Posiedzeniu Podkomitetu Monitorującego został zatwierdzony i skierowany do realizacji. Łącznie zatwierdzony budżet projektu wynosi 40214 Euro, z czego 85% jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, 10% z budżetu państwa i tylko 5% stanowi wkład własny Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych.
W ramach projektu przewidziano wiele działań ukierunkowanych na szeroką promocję i populryzację architektury w stylu regionalnym, właściwym naszemu Regionowi Beskidu Żywieckiego i Beskidu Kysuckiego, min. utworzenie i bieżącą aktualizację niniejszej witryny, spotkania promocyjne z gimnazjalistami powiatu żywieckiego, międzynarodowe wymiany dydaktyczne poświęcone gromadzeniu i przetwarzaniu danych na temat obiektów budownictwa regionalnego, warsztaty w czasie których uczniowie obu szkół wykonają cztery makiety budynków regionalnych, wystawę tych makiet w muzeum w Żywcu i w Cadcy. Zaplanowano również wystawy rysunków i fotografii powstałych w czasie zajęć Koła Architektury Regionalnej i wymian międzynarodowych - jedna wystawa zaplanowana została w lutym 2012 r. na płycie rynku w Żywcu, druga - tej samej treści w marcu w Krasno nad Kysucou na Słowacji, trzecia wystawa jest przewidziana na płycie rynu w Żywcu podczas trwania Tygodnia Kultury Beskidzkiej, tj. na przełomie lipca i sierpnia 2012r. Dodatkowo uczestnicy projektu wraz z nauczycielami biorącymi udział w projekcie pracują nad Albumem Architektury Regionalnej i Zeszytem Ćwiczeń, które mają zostać włączone do treści nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu budowlano - drzewnym. Album będzie również dostępny niemal we wszystkich publicznych bibliotekach na terenie powiatu żywieckiego.
Zwieńczeniem realizacji tego projektu mają być "Postulaty zmian zapisów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego", przekazane do starostwa i gmin powiatu żywieckiego oraz okresu żylińskiego.
Na podsumowanie projektu przewidziano spotkanie z udziałem władz powiatu żywieckiego i okresu Żylina, nauczycieli i uczestników projektu oraz zaproszonych gości. Odbędzie się ono w październiku 2012 roku w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu.
Aby wszystkie wyżej wymienione działania mogły zostać zrealizowane a zaplanowane wskaźniki osiągnięte zakupiono w ramach projektu mobilna pracownię komputerową wyposażona w 10 laptopów, rzutnik i ekran projekcyjny, wielofunkcyjna drukarkę, skaner i oprogramowanie - MS Oficce, Autodesk AutoCad oraz Corel.

unia 270 92         erb 229 58         logo pl sk pwt 178 118

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy i w 5% - Powiat Żywiecki.